کاربرد سنسورهای مادون قرمز

سنسورهای مادون قرمز

☑️  مادون قرمز چیست ؟ مادون قرمز یا فروسرخ نام یک اشعه نامرئی است که توسط چشم انسان دیده نمی شود ، طیف این اشعه در حد بین امواج الکترومغناطیسی و نورهای مرئی میباشد ، از جمله منابع این اشعه در نور…