کاربرد ترانزیستور در مدار

کاربرد ترانزیستورها

کاربرد ترانزیستورها ؟ در بیشتر مدارهای آنالوگ، ترانزیستورها در تقویت کننده‌ها استفاده می‌شوند – تقویت کننده‌های جریان مستقیم تقویت کننده‌های صدا تقویت کننده‌های امواج رادیویی همچنین از ترانزیستورها بعنوان یک سوئیچ الکترونیکی نیز در مدارات آنالوگ و دیجیتال استفاده می‌شود…