مقاومت های یک واتی

توان در مقاومت الکترونیکی

مقاومت های الکتریکی دارای توان های کاری مختلفی هستند که هر چقدر توان بیشتر باشد تحمل جریان بیشتری دارد ، در زیر تصویری از انواع مقاومت ها با توان ها متخلف را می بینید که مقدار توان هر یک بر…