مدار تقویت صوتی اولیه

مدار پری آمپلی فایر برای گیتار

در این قسمت یک مدار بسیار ساده و کاربردی تحت عنوان پری آمپلی فایر برای گیتار برای شما قرار داده ایم ، این مدار یک تقویت کننده صوتی اولیه میباشد که دارای دو ورودی میباشد که باید میکروفن به آن…