انواع خازن ها

خازن از چه ساخته شده

خازنهای الکترولیتی که به خازنهای شیمیایی یا ایستاده معروف هستند یکی از پرکاربرد ترین انواع خازن ها در مدارات الکترونیکی هستند که وظیفه ذخیره بار الکتریکی را دارا هستند ، این قطعات در ظرفیت های متنوع تولید میشوند که برای…