انواع ترانزیستورها

کاربرد ترانزیستورها

کاربرد ترانزیستورها ؟ در بیشتر مدارهای آنالوگ، ترانزیستورها در تقویت کننده‌ها استفاده می‌شوند – تقویت کننده‌های جریان مستقیم تقویت کننده‌های صدا تقویت کننده‌های امواج رادیویی همچنین از ترانزیستورها بعنوان یک سوئیچ الکترونیکی نیز در مدارات آنالوگ و دیجیتال استفاده می‌شود…

عملکرد ترانزیستور منفی

عملکرد ترانزیستورها منفی NPN در قالب یک عکس ! در این عکس همانطور که میبینید پایه بیست ترانزیستور مانند یک ربات متصل کننده است که با رسیدن ولتاژ به این پایه ، پایه کلکتور را به امیتر متصل می کند…