مطالب رباتیک

موتورهای مستقیم دی سی DC

موتورهای دی سی به موتورهای الکتریکی ای گفته می شود که با جریان مستقیم یا برق باطری کار میکنند و با جریان متناوب کار نمی کنند ، این موتورها گونه های مختلفی دارند که اندازه و سرعت دوران در این…